More than good to go, Joy To Go!

Värdegrund - Selectas 12 Principer

Selectas företagskultur präglas av en gemensam drivkraft att skapa den allra bästa upplevelsen för såväl klienter och konsumenter som våra medarbetare. Vi har ett ambitiöst mål att leverera glädje och välmående till miljontals människor varje dag, och för att uppnå det krävs rätt förutsättningar. Därför lever samtliga på Selecta efter våra 12 principer.

 • Princip #1 - Everyone at Selecta leaves the culture they came from at the door.

 • Princip #2 - Our CULTure is one obsessed with Greatness.

 • Princip #3 - The ONE and ONLY purpose of our business is making people feel great.

 • Princip #4 - Our CULTure and Principles are non-optional.

 • Princip #5 - We will never accept kingdoms and silos.

 • Princip #6 - We call each other out when we witness bad behaviors – and we celebrate great performance.

 • Princip #7 - We serve clients, not customers.

 • Princip #8 - We have 3 commercial priorities – and they come in a strict order.

 • Princip #9 - We are obsessed with a lean structure and low cost.

 • Princip #10 - Inspect what to expect: The rhythm of Selecta is daily.

 • Princip #11 - Sustainability is at our core.

 • Princip #12 - We foster diversity & inclusion.

Vårt ansvar för en hållbar framtid!